Lääkäreille ja hoitajille

Kirjallisuutta ja luentomateriaalia

Armstrong E, Joutsi-Korhonen L, Pinomäki A ym. Pysyvä verenvuototaipumus ja potilasohjaus. Suom Lääkäril 2010; 49: 4081-4089.

Colvin BT, Astermark J, Fischer K ym. European principles of haemophilia care. Haemophilia 2008; 14:361–374.

Giangrande P, Seitz R, Behr-Gross ME ym. Kreuth III: European consensus proposals for treatment of haemophilia with coagulation factor concentrates. Haemophilia 2014; 20:322-325.

Lillrank P, Kujala J, Parvinen P, toim. Keskeneräinen potilas, 1. painos. Helsinki: Talentum 2004;104–9.

de Moerloose P, Fischer K, Lambert T ym. Recommendations for assessment, monitoring and follow-up of patients with haemophilia. Haemophilia 2012; 18:319–325.

Porkka K, Lassila R, Remes K, Savolainen E (toim.) Veritaudit, 4. painos. Helsinki: Duodecim; 482-495,

Österholm K, Puustjärvi-Sunabacka K, Lassila R ym. Vaikeaa verenvuototautia sairastavat potilaat hyötyvät moniammatillisesta hoidosta. Suom Lääkäril 2012; 42:3015 – 3020.

Bayerin luentomateriaalia lääkäreille

Muualla verkossa

  • Mitä hemofilia on?
    Opi ymmärtämään sairauttasi paremmin
  • Hoito ja seuranta
    Tunne tautisi hallinnan kulmakivet
  • Arki hemofilian kanssa
    Pelkällä maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle