Hemofilian hoito

Hoidon järjestäminen ja hemofiliakeskukset

Hemofilian hoito pyritään järjestämään keskitetysti yliopisto- ja keskussairaaloiden hematologisten (veritautien hoitoon erikoistuneiden) yksiköiden kautta. Lasten hoito ja seuranta tehdään lastensairauksien poliklinikoilla. Lapsen aikuistuessa hoitovastuu siirtyy aikuisia hoitavalle hematologille tai sisätautilääkärille yliopistollisessa sairaalassa tai keskussairaalassa. Tavoitteena on hemofiliapotilaiden kokonaisvaltainen ja keskitetty hoito ja seuranta yhteistyössä erikoissairaanhoidon palvelujen ja perusterveydenhuollon kanssa.

Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa toimii vuoto- ja tukossairauksiin erikoistunut hyytymishäiriöyksikkö.

Suomen Hematologiyhdistyksen alaisuuteen on perustettu Hemofiliaryhmä, joka koostuu suomalaisten yliopisto- ja keskussairaaloiden sekä SPR Veripalvelun verenvuototauteihin perehtyneistä erikoissairaanhoidon lääkäreistä ja hoitajista. Ryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja edistää hemofilian ja muiden verenvuotosairauksien hoito- ja tutkimuskäytäntöjä Suomessa.

Verenvuotopotilaan hoitokortti

SPR Veripalvelun diagnoosikortin oheen on otettu käyttöön kansallinen hoitokortti, joka on tarkoitettu edistämään tiedonkulkua ja hoidon toteutumista harvinaisia verenvuototauteja sairastavilla potilailla päivystystilanteissa ja muissa mahdollisissa hoitokontaktitilanteissa. A-hemofiliaa, B-hemofiliaa ja von Willebrandin tautia, sekä muita harvinaisia vuotohäiriöitä varten on laadittu erilliset kortit.

Kortteihin täytetään ajankohtaiset tiedot vuototaudista ja sen hoidosta, sekä hoitopaikan yhteystiedot ja päivystyspuhelinnumero. Kortin tiedot päivitetään säännöllisesti ja tarpeen mukaan seurantavastaanottojen yhteydessä. Kysy korttia omasta hoitoyksiköstäsi.

Hemofiliakeskukset Suomessa

Meilahden kolmiosairaala

Hyytymishäiriöyksikkö

HYKS Syöpäkeskus

Haartmaninkatu 4, PL 372

00029 HUS

Puh. 050 427 2505, (09-471 73481 päivystys)

www.hus.fi

 

Lasten ja nuorten sairaala (LNS)

Hematologian klinikka

Helsingin yliopistollinen keskussairaala (HYKS)

Stenbäckinkatu 11, Helsinki

PL 281, 00029 HUS

Puh. (09) 4711

www.hus.fi

 

Tampereen yliopistollinen sairaala

Teiskontie 35

33520 Tampere

Puh: (03) 311 611

www.pshp.fi

 

Turun yliopistollinen keskussairaala

Kiinamyllynkatu 4-8

20520 Turku

Puh: (02) 313 0000

www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/Sivut/default.aspx

 

Kuopion yliopistollinen sairaala

Puijonlaaksontie 2

70210 Kuopio

Puh: (017) 173311

www.psshp.fi    

 

Oulun yliopistollinen sairaala

Kajaanintie 50

90220 Oulu

Puh: (08) 3152011

www.ppshp.fi/oulun_yliopistollinen_sairaala.fi

 

L.FI.MKT.05.2018.5866

  • Mitä hemofilia on?
    Opi ymmärtämään sairauttasi paremmin
  • Hoito ja seuranta
    Tunne tautisi hallinnan kulmakivet
  • Arki hemofilian kanssa
    Pelkällä maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle