Hemofilian hoito

Hemofiliahoidon komplikaatiot

Hyytymistekijävasta-aine

Hemofiliahoidon vaikein ongelma on osalle potilaista kehittyvä vasta-aine eli inhibiittori, joka on kehon immuunijärjestelmän tuottama, hyytymislääkkeen vaikutusta kumoava aine.  Vasta-aineiden vaikutukset voivat olla eriasteista. Jos niiden tuotanto on korkeaa, hyytymistekijäkorvaushoito ei tehoa. Tällöin on saatavilla vaihtoehtoisia hoitoja. Ennaltaehkäisevän hoidon toteutus on kuitenkin haastavaa.

Vasta-aineet kehittyvät yleensä hoidon alkuvaiheessa, useimmiten ensimmäisten 10 – 20 annoksen aikana. Vaikeassa A-hemofiliassa vasta-aineita muodostuu noin 20-30 % potilaista ja vaikeassa B-hemofiliassa noin 3-5 % potilaista. Lievässä ja keskivaikeassa hemofiliassa vasta-aineenmuodostus on harvinaista.

Kun vasta-aine todetaan, tavoitteena on siedätyshoito (immunotoleranssin indusoiminen, ITI), jossa potilaalle annetaan päivittäin suuria annoksia puuttuvaa hyytymistekijää. Joskus hoitoon yhdistetään immuunijärjestelmää hillitseviä lääkkeitä (immunosuppressio).

 

Infektiokomplikaatiot

Vaikka nykyaikainen hemofilian hoito on tehokasta, voidaan verenvuodon hoitoon tai leikkaustoimenpiteissä lisäksi tarvita verivalmisteita. Verensiirrot ja plasma ovat nykyään huolellisen verenluovuttajien valinnan ja tehokkaiden virusseulontatutkimusten ansiosta hyvin turvallisia. Kaikki luovutetusta verestä valmistetut plasmavalmisteet ovat virusinaktivoituja, eli virukset on poistettu niistä fysikaalisten ja kemiallisten menetelmien avulla.

 

L.FI.MKT.05.2018.5866

  • Mitä hemofilia on?
    Opi ymmärtämään sairauttasi paremmin
  • Hoito ja seuranta
    Tunne tautisi hallinnan kulmakivet
  • Arki hemofilian kanssa
    Pelkällä maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle