Hemofilian hoito

Ennaltaehkäisy ja kotihoito

Ennaltaehkäisevän lääkehoidon (profylaksi) tavoitteena on pitää hyytymistekijäpitoisuus veressä jatkuvasti sellaisella tasolla, ettei verenvuotoja synny. Tavoitteena on välttää nivelvuodot ja ehkäistä nivelten pysyvä vaurioituminen. Hoidon toteutus suunnitellaan yksilöllisesti käyttäen apuna laboratoriomäärityksiä, joiden avulla lasketaan yksilöllisesti parhaiten sopiva annoskoko ja annostelun tiheys. Hoidon vastetta arvioidaan seuraamalla vuoto-oireita.

Nykyisin kaikilla vaikeaa hemofiliaa sairastavilla lapsilla pyritään toteuttamaan profylaksia. Näin ehkäistään pysyvä nivelrikko. Aikuisilla ennaltaehkäisevä hoito jatkuu yksilöllisen suunnitelman mukaan. Säännöllinen korvaushoito on hyödyksi jos vuototaipumus on toistuvaa tai on syntynyt niin sanottu kohdenivel, johon on tullut vuotoja useita kertoja peräkkäin. Lisäksi profylaksia on syytä käyttää tarvittaessa rasitustilanteissa, kuten ennen urheilusuoritusta sekä matkailun yhteydessä.

Hemofiliapotilas voi elää ja tehdä samoja asioita kuin muutkin, mutta tietyin rajoituksin ja varotoimenpitein. Koska verenvuototaipumus saattaa lisääntyä stressissä, myös henkinen hyvinvointi on tärkeää. Asioiden suunnittelu, itsensä tunteminen ja rentoutumismenetelmät voivat auttaa selviytymään stressitilanteista.

Korkea verenpaine ja pitkäaikaiset kiputilat ovat verenvuodon riskitekijöitä. Näiden hoito ja säännöllinen seuranta vastaanotolla ovat siksi tärkeitä. Mahdollisuus paikallisen terveydenhuollon järjestämiin fysioterapia- ja psykososiaalipalveluihin yhteistyössä hoitokeskuksen kanssa edesauttaa hyvinvointia.

 

L.FI.MKT.05.2018.5866

  • Mitä hemofilia on?
    Opi ymmärtämään sairauttasi paremmin
  • Hoito ja seuranta
    Tunne tautisi hallinnan kulmakivet
  • Arki hemofilian kanssa
    Pelkällä maalaisjärjellä pääsee jo pitkälle